BATCHA

BATCHA

Cast : Dhren Shakya, Late. Shrisha Karki, Rajaram Paodel, Shant Kaskey, Ritesh Baniya, Prem Baniya, & Nir Shah

Director : Badri Krishna Shrestha, Shailendra K.C

Genre : Romance, DramaRelated Playlist